HDPE фасонни части за електро-заваряване се използват при изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване с диаметри от DN 20 до DN 630 и номинално налягане от PN 6 до PN 32.