Минералната вата притежава нисък коефициент на топлопроводимост, като позволява работна температура от -50° до + 250° и е с клас на горимост А. Тя намира приложение при изолиране на тръбопроводни системи.