Изграждане на външни и вътрешни топлопреносни мрежи
 


Изграждане на външни и вътрешни газопроводни мрежи
 

Изграждане на абонатни станции
 

Изграждане на противопожарни инсталации – автоматични спринклерни инсталации и инсталации за ръчно пожарогасене
 

Изграждане на външни и вътрешни водопроводни мрежи

 

Изграждане на външни и вътрешни канални мрежиМонтаж на водогрейни котли, котли на биомаса, пелетни котли, газови котлиМонтаж на алуминиеви радиатори, панелни радиатори, конвекториИзграждане на поливни системи