HDPE двуслойни гофрирани дренажни тръби Konti Kan

HDPE двуслойни гофрирани дренажни тръби Konti Kan

HDPE двуслойните гофрирани дренажни тръби Konti Kan са с частична перфорация на 220°, което ги прави идеална комбинация между дрениращи и събиращи тръби. Ако е необходимо, те са в състояние да събират и отвеждат всякакви повърхностни води на близки и далечни разстояния.

HDPE гофрираните дренажни тръби намират широко приложение в селското стопанство, при изграждането на пътища и сгради, както и при дренирането на различни терени. Със специалната си гофрирана структура този вид тръби имат малко тегло, което осигурява лесен и бърз монтаж. Те са здрави и издръжливи, реагират на сеизмични и други земни движения без деформации. Начинът на свързване осигурява бърз и лесен монтаж. Полиетиленът с висока плътност е един от най-инертните пластмасови материали и е изключително устойчив на химикали и корозия. Това осигурява на HDPE двуслойните гофрирани дренажни тръби дълготрайна здравина спрямо бетонните и металните тръби.


HDPE двуслойни гофрирани дренажни тръби Drenopal

HDPE двуслойни гофрирани дренажни тръби Drenopal

HDPE двуслойните гофрирани дренажни тръби Drenopal са предназначени за изграждане на инфраструктурни дренажни системи с външни диаметри от DN160 до DN1200 и вътрешни диаметри от DN 300 до DN 800 с повърхностно натоварване SN4 и SN8. Със специалната си гофрирана структура този вид тръби имат малко тегло, което осигурява лесен и бърз монтаж. Те са здрави и издръжливи, реагират на сеизмични и други земни движения без деформации. Начинът на свързване осигурява бърз и лесен за монтаж. Полиетиленът с висока плътност е един от най-инертните пластмасови материали и е изключително устойчив на химикали и корозия. Това осигурява на HDPE двуслойните гофрирани дренажни тръби дълготрайна здравина спрямо бетонните и метални тръби.

РР двуслойни гофрирани дренажни тръби Кonti Kan

РР двуслойни гофрирани дренажни тръби Кonti Kan

РР двуслойните гофрирани дренажни тръби Konti Kan са предназначени за изграждането на инфраструктурни дренажни системи. Те са издържливи на големи температурни амплитуди и притежават висока химична резистентност.  РР двуслойните гофрирани дренажни тръби Konti Kan се предлагат в два класа на натоварване SN 4 и SN 8, на пръти по 6м.

PP двуслойни гофрирани дренажни тръби PRAGMA

PP двуслойни гофрирани дренажни тръби PRAGMA

РР двуслойните гофрирани дренажни тръби Pragma са предназначени за изграждане на инфраструктурни дренажни системи. Двустенната конструкция на стените им прави възможно значителното редуциране на теглото на тръбата в сравнение с тръбите с плътни стени и едновременно с това получаване на висок клас на натоварване SN 8. PP двуслойните гофрирани дренажни тръби Pragma се произвеждат с диаметри DN 160 и DN 200 на пръти по 6м. Те се свързват с помощта на муфи и еластични уплътнителни пръстени, които се поставят на немуфирания край на тръбата.

PP двуслойни гофрирани дренажни тръби X - Stream

PP двуслойни гофрирани дренажни тръби X - Stream

РР двуслойните гофрирани дренажни тръби X – Stream са предназначени за изграждане на инфраструктурни дренажни системи. Те се предлагат на пръти по 6м. РР двуслойни гофрирани дренажни тръби X - Stream издържат на повърхностно натоварване SN 8 и се произвеждат по вътрешен диаметър от DN 150 до DN 800. Системата включва и удобен начин за преход от и към гладкостенни PVC гладкостенни канални тръби.


PVC и PP еднослойни гофрирани дренажни тръби

PVC и PP еднослойни гофрирани дренажни тръби

PVC еднослойните гофрирани дренажни тръби се произвеждат чрез екструзия от композиции на основата на PVC с добавки. Предназначени са за отводняване на блатни терени и пътища, подготовка на селскостопански площи за обработка, отводняване на сметища, както и при отводняване на сгради и подземни строежи като например паркинги, площадки и тунели. Те са гъвкави, с размери на DN 80 и DN 100 и са фабрично навити на рула.

PVC еднослойните гофрирани дренажни тръби се произвеждат от поливинилхлорид PVC-U по метода на екструзията.


PVC дебелостенни дренажни тръби

PVC дебелостенни дренажни тръби

PVC дебелостенните дренажни тръби се използват за изграждане на инфраструктурни дренажни системи. Те се предлагат в диаметри от DN 110 до DN 500 и за номинално налягане SN2, SN4 и SN8. PVC дебелостенните дренажни тръби имат прорези с дебелина 3мм, които са разположени на разстояние от 15мм един от друг. Перфорацията им може да бъде на 90°, 180°, 270° и 360°.  PVC дебелостенните канални тръби и фасонни части притежават изключително голяма издръжливост на корозия, добри хидравлични свойства, издръжливост на изхабяване и дълъг експлотационнен живот.


Нетъкан геотекстил Геомат

Нетъкан геотекстил Геомат

Нетъканите геотекстили Геомат са предназначени за дрениране на пътища, сметища, жилищни и стопански постройки. Те отвеждат чрез порите на материала водата или газовете във вертикално или хоризонтално направление, като практически заместват хоризонталните или вертикалните дренажни слоеве изпълнени с инертни фракции.

Нетъканите геотекстили Геомат са изработени от 100% полиестерни влакна, по изцяло иглонабивен способ без термообработка. Те се предлагат във варианти от 150гр/кв.м. до 800гр/кв.м., с дължини по 30л.м. и 50л.м. и ширина 2,20м.


Дренажна мембрана Фундалин
Дренажната мембрана Фундалин е висококачествена влагозащитна мембрана за ефективно разрешаване на проблемите свързани с влагата и повишаване на жизнения комфорт в сградата. Тя е изработена от високоплътен полиетилен (HDPE), с щамповани гнезда с дълбочина 8 мм., чрез който се осигурява вентилация на стената и разпределяне на налягането по цялата повърхност. Предимствата и са в лесния механичен монтаж, независещ от атмосферните условия, високата якост на натиск и опън и в лекия и здрав материал, лесен за транспортиране и пренасяне, от който е изработена. Използвана вместо подложен бетон, спестява значителни средства и съкращава строителния процес. Тя има надеждна влагозащитна и дренажна функция на подпочвената влага при основи и сутеренни стени, като позволява постепенно съхнене на конструкцията и едновременно повишава звукоизолацията и термоизолацията на помещенията.

Дренажна паркинг настилка АСО
Паркинг настилката ACO Board дава възможност за обособяване на озеленено място за паркиране. Структурата на настилката предоставя достатъчно място за растенията да се развиват нормално, осигурявайки плътен тревен килим и надежден дренаж на дъждовните води. Отлично решение за алеи през мочурливи местности, голф игрища, тенис кортове, детски площадки, зони пред ресторанти, обществени или жилищни сгради.  Леки сглобяеми елементи за бърз и лесен монтаж. Възможност за маркиране на парко-места.

Дренажни блокчета ACO
Дренажните блокчета ACO StormBrixx представлчват патентована система за инфилтрация от пластмасови блокчета. Разработена за съхранение и инфилтрация на повърхностни води, функционалността на системата позволява тя да бъде използвана като самостоятелно решение или като част от интегрирана система за устойчиво отводняване на урбанизирани. Нейните предимства са в оптималната стабилност, контрол на потока и натрупването на наноси и във високич коефициент на съхранение на водите. Дренажните блокчета ACO StormBrixx са предназначени за приложение в индустриални, търговски или жилищни обекти, включително и магистрали. Те могат да бъде конфигурирана по различни начини, в зависимост от специфичните изисквания на проекта.

Дренажни блокчета Stormbox
Дренажните блокчета Stormbox са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране и дрениране без налягане в почвата. Те притежават много висока издръжливост, предоставят възможност за последователно променящо се подреждане и възможност за разрязване на половина и модулно свързване. Дренажните блокчета Stormbox могат да бъдат лесно монтирани, те имат 5 странични стени и 2 инспекционни отвори в горната си част и могат да бъдат присъединени към тръби с диаметри DN110, DN125 и DN160 мм.

Дренажни блокчета Polieco
Дренажните блокчета Polieco са изработени изцяло от полипропилен. Те представляват система за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране и дрениране без налягане в почвата. Те притежават много висока издръжливост, предоставят възможност за последователно променящо се подреждане и възможност за разрязване на половина и модулно свързване. Дренавните блокчета Polieco се предлагат в 3 степени на издръжливост на външен натиск – 1 – без преминаване на леки и тежкотоварни автомобили, 2 – средно висока натовареност на трафика, 3 – много висок трафик. Те са лесни и удобни за манипулация и предлагат възможност за свързване с тръби с DN 160.