Полипропиленовите (PPR) напорни водопроводни тръби представляват тръбна система, изработена от полипропилен, която e предназначена за пренос и разпредeление на топла и студена питейна вода. Характеристиките на материала позволяват провеждането на широк спектър от течни и газообразни вещества. Течностите могат да бъдат с киселинност от рH 2 до рH 12 или киселини и основи без това да влияе на тръбата.
1 2 »