PP двуслойните гофрирани канални тръби Pragma представляват канализационна система от полипропиленови тръби и фитинги, предназначена за изграждането на извънсградни  канализационни клонове за отвеждане на битови, дъждовни и промишлени отпадни води. Те издържат на повърхностно натоварване SN 8 и се произвеждат по външен диаметър от DN 160 до DN 400 и по вътрешен диаметър от DN 500 до DN 1000. Системата включва и удобен начин за преход от и към гладкостенни PVC канални тръби.