Отводнителни системи АСО
Отводнителните системи на ACO са проектирани за ефективно отвеждане на повърхностната вода и други течности към подземната канализационна система. Те са произведени от полимербетон, неръждаема стомана или пластмаса, в зависимост от предназначението и класовете на натоварване, които трябва да покриват. Решетките са подходящи за всяко архитектурно и техническо изискване по отношение на естетиката и функционалността им. Отводнителните системи ACO предлагат  и професионално решение за повърхности, където се изисква точково отводняване по конструктивни или топографски причини.

Отводнителни системи Maxpol
Отводнителните системи на Маxpol са проектирани за ефективното отвеждане на повърхностната вода и други течности към подземната канализационна система. Те са произведени изцяло от полипропилен, като може да са окомплектовани с полипропиленова или стоманена решетка. Класовете на натоварване, които покриват са А15 и В125. Те са подходящи за всяко архитектурно и техническо изискване по отношение на естетиката и функционалността им. Отводнителните системи Маxpol предлагат  и професионално решение за повърхности, където се изисква точково отводняване по конструктивни или топографски причини.

Пречиствателни станции Biorock
Пречиствателните станции Biorock представляват цялостни модулни решения за къщи, вили, къмпинги, хотели, сезонни комплекси и други малки или средно големи обекти до две хиляди жители и индивидуални решения до деведесет хиляди жители. Те се използват и за модернизация на съществуващите изгребни ями и преобразуването им в модерни пречиствателни системи. Малките пречиствателни станции BIOROCK са предназначени за пречистване на битово-отпадни води от къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, където няма изградена местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички битово- санитарни съоръжения като тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н.

Отводнителни улеи Hydrotec
Всички елементи на отводнителните улеи са изработени от фибробетон (клас на якост на бетона С35/45) и водоплътност, съгласно стандарт EN 1433. Химическа устойчивост на соли по стандартите EN 1433 и ÖNORM (маркировка “+R” – най-високия клас на устойчивост на техническа сол, стандарт EN 1433)

Пречиствателни станции ACO
Пречиствателните станции ACO Clara са проектирани за пълно биологично пречистване на битови отпадни води от фамилни къщи, жилищни комплекси, хотели, производствени сгради и др.  Техните предимства са в лесната инсталация, ефикасното пречистване, минималната поддръжка и ниската консумация на електроенергия. Те имат капак за достъп, непропускащ миризми и висок капацитет на резервоара. Процесът на пречистване има три основни фази - предварителна механична обработка, биологично пречистване чрез активна утайка и крайно гравитачно утаяване.

Пречиствателни станции EcoBox
Пречиствателните станции Ecobox са модулни пречиствателни станции за битово-фекални води. Те са предназначени за биологично пречистване на битови и производствени отпадъчни води с битов характер от места без изградена канализационна система. Подходящи са за къщи, жилищни и хотелски комплекси, малки предприятия и цехове, обществени и административни сгради. Пречиствателните станции Ecobox се предлагат с различни конфигурации на резервоарите и с различни работни обеми. Те съответстват на всички европейски изисквания, изработени са от висококачествен материал и са напълно автоматизирани, което гарантира лесно и удобно управление и контрол. Пречиствателните станции Ecobox се предлагат за капацитет от 500 жители, като при запитване могат да бъдат предложени и индивидуални решения за по=голчм брой жители.

Каломаслоуловители ACO
Каломаслоуловителите ACO представляват съоръжения за отделяне на нефтопродукти като масла и горива от водните маси. Те могат да бъдат изработени от HDPE  (полиетилен с висока плътност) за монтаж в сутерени или шахти, тревни или леко и тежко натоварени зони. Каломаслоуловителите ACO от чугун намират приложение при плитък монтаж за подземни паркинг зони. Каломаслоуловителите ACO могат да бъдат изработени и от стомана или стоманобетон за зони с интензивно транспортно натоварване.

Каломаслоуловители Oilbox
Каломаслоуловителите Oilbox се използват там където високата концентрация на масла и нефтопродукти не позволява директното заустване на канализацията в селищната канализационна мрежа или в съществуващ водоприемник. Те са подходящи за гаражи, автосервизи, автомивки, бензиностанции, производствени цехове, пътища и паркинги. Каломаслоуловителите Oilbox се предлагат в следните конфигурации - с дебит от 1,5 л/сек. до 15 л/сек. клас I и клас II и с байпас от 30, 60 и 100л/сек- клас I и II. Те съответстват на всички европейски изисквания, изработени са от висококачесвен материал и гарантират пълна водоплътност. Каломаслоуловителите Oilbox са с дълъг експлоатационен живот, лесни са за почистване и предлагат голям капацитет за сбиране на маслата

Мазнинозадържатели ACO
Мазнинозадържателите АСО представляват съоръжения за отделяне на биологични мазнини от отпадните води в хранително-вкусовата промишленост и битовия сектор, които предлагат висока степен на пречистване.  Те могат да бъдат изработени от HDPE ( полиетилен с висока плътност ) за монтаж под мивки, сутеренни помещения или за монтаж в тревни, леко или тежко натоварени зони. Мазнинозадържателите ACO могат да бъдат изработени и от стоманобетон за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Мазнинозадържатели Fatbox и Fatbox_Neo
Мазнинозадържателите Fatbox се предлагат с дебит от 0,5л/сек. до 15л/сек. Те се използват там, където високата концентрация на мазнини не позволява директното заустване на канализацията в селищната канализационна мрежа или в случаи на пречистване на отпадъчните води чрез локална пречиствателна станция. Мазнинозадържателите Fatbox намират приложение в месопреработвателни предприятия, мандри, кухни, ресторанти, сладкарски цехове и други предприятия. Те съответстват на всички европейски изисквания, изработени са от висококачествен материал, гарантират пълна водоплътност и дълъг експлотационен живот. Малкитe лекоподвижни мазниноуловители Fatbox_Neo може да се монтират под кухненски мивки, след отточната тръба или отстрани. Препоръчват се за отстраняване и задържане на мазнини от отпадните води в местата с кухни и ресторанти, където се приготвя храна. Малките мазниноуловители Fatbox_Neo са корозионно устойчеви, произведени са от полиетилен, по  ротационен метод и имат хермитически затваряем капак.

Резервоари Biorock
Резервоарите  Biorock са изработени по високотехнологичен процес гарантиращ плътността и водонепроницаемостта на съдовете. Те се предлагат в три продуктови линии - ST, FR и PT. Резервоарите от  ST линията са предназначени за подземен монтаж, но могат да бъдат монтирани и над земята с отделна инструкция за монтаж, тъй като са UV-третирани. Те се предлагат в следнте обеми 1500л., 2000л., 3000л. и 3000л. – двукамерен. Резервоарите от FR линията са предназначени само за подземен монтаж, тъй като не са UV- третирани. Те се предлагат в обеми от 2000л. и от 5000л. Резервоарите от линията PT са предназначени за подземен и надземен монтаж и същевременно могат да се използват като свободостоящи резервоари за съхранение и пренос на течности. Те се предлагат в обеми от 300л. до 15000л.

Резервоари ECO-T
Пластмасовите резервоари имат висока износоустойчивост благодарение на своя състав, който не подлежи на окисляване, като едновременно дебелината на пластмасовите резервоари е достатъчна, за да издържа външни въздействия. Повърхността (външна и вътрешна) е гладка, без шевове, вдлъбнатини, пукнатини и мехурчета, което ги прави лесни за почистване и експлоатация. Монолитна структура без шевове, съединения или други слаби места. Пластмасовите резервоари са много по-леки от металните аналози, освен това те са значително по-удобни при транспортиране и монтаж и имат дълъг експлоатационен живот (20 г.)

« 1 2