Wavin compact pipe представлява тръбна система за безтраншейна (безизкопна) рехабилитация и подмяна на съществуващите тръбопроводи. Тази система е високо якостна и приспособяема и намира приложение в реновацията на различни видове тръбопроводи – водопроводи, газопроводи, канализационни колектори и индустриални тръбопроводи.

Страницата е в процес на разработка!