PVC напорните водопроводни части се използват при изграждане на инфраструктурни водопреносни мрежи за питейно водоснабдяване и изграждане на басейни за битови и професионални нужди. Те се съединяват чрез залепяне. PVC напорните водопроводни части се предлагат в диаметри от DN 50 до DN 500 за номинално налягане от PN 10.
1 2 »