PVC напорните водопроводни тръби се използват за транспортиране на питейна вода. Те намират приложение и в заводи и цехове с агресивни химични води. PVC напорните водопроводни тръби и фитинги се произвеждат от непластифициран поливинилхлорид PVC-U в сив цвят. Системата осигурява изключително уплътняване и трайност на свръзките, сигурност в експлоатацията и лесен начин на монтаж. PVC  напорните водопроводни тръби са безупречни във физиологично и токсикологично отношение. Предимството при монтажа им е, че съединенията не изискват заваряване. PVC  напорните водопроводни тръби се произвеждат na дължини по 4м., 5м. и 6м. и за номинално налягане от PN 6, PN 10 и PN 16.