PVC и PP еднослойни гофрирани дренажни тръби

PVC еднослойните гофрирани дренажни тръби се произвеждат чрез екструзия от композиции на основата на PVC с добавки. Предназначени са за отводняване на блатни терени и пътища, подготовка на селскостопански площи за обработка, отводняване на сметища, както и при отводняване на сгради и подземни строежи като например паркинги, площадки и тунели. Те са гъвкави, с размери на DN 80 и DN 100 и са фабрично навити на рула.

PVC еднослойните гофрирани дренажни тръби се произвеждат от поливинилхлорид PVC-U по метода на екструзията.