PVC вътрешни канализационни тръби

PVC канализационните тръби, които са предназначени за изграждане на вътрешни тръбни системи, притежават голяма издръжливост на корозия и много добри хидравлични свойства. Те са с малка маса, което облекчава транспортирането, манипулирането и монтажа им.

PVC канализационните тръби притежават добри диелектрични свойства и малък коефицент на топлинна проводимост, което позволява да се полагат на по-малка дълбочина. Те намират приложение освен в изграждането на  вътрешни канализациионни системи, също така и за направата на климатични и вентилационни инсталации, както и в различни сфери на промишлеността благодарение на високата им издръжливост на химическите въздействия на агресивни разтвори.