Medium picture
Артикул Продукт / тип Резервоар за вода Литри Технически параметри Цена брой без ДДС
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 2000 Дължина 1470 мм Ширина 1400 мм Височина 1600 мм Тегло 104 кг 1690.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 2500 Дължина 1750 мм Ширина 1400 мм Височина 1600 мм Тегло 120 кг 1850.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 3500 Дължина 1800 мм Ширина 1750 мм Височина 2000 мм Тегло 158 кг 2130.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 5000 Дължина 2450 мм Ширина 1750 мм Височина 2000 мм Тегло 216 кг 2750.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 6000 Дължина 2900 мм Ширина 1750 мм Височина 2000 мм Тегло 258 кг 3230.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 7000 Дължина 3330 мм Ширина 1750 мм Височина 2000 мм Тегло 298 кг 3610.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 8000 Дължина 2620 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 262 кг 4130.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 10000 Дължина 3070 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 308 кг 4830.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 12000 Дължина 3640 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 352 кг 5450.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 16000 Дължина 4800 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 516 кг 7670.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 18000 Дължина 5300 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 556 кг 8030.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 20000 Дължина 5800 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 596 кг 8110.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 30000 Дължина 8500 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 856 кг 12030.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 40000 Дължина 11200 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 1116 кг 15910.00 лв
Полиетиленов резервоар за подземен монтаж Хоризонтален Отпадъчна Дъждовна Питейна 50000 Дължина 13400 мм Ширина 2300 мм Височина 2600 мм Тегло 1376 кг 19450.00 лв