PP фасонните части тип механична връзка се използват при изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване с диаметри от DN 16 до DN 110 и номинално налягане от PN 10 и PN 16.