PP двуслойни гофрирани дренажни тръби X - Stream

РР двуслойните гофрирани дренажни тръби X – Stream са предназначени за изграждане на инфраструктурни дренажни системи. Те се предлагат на пръти по 6м. РР двуслойни гофрирани дренажни тръби X - Stream издържат на повърхностно натоварване SN 8 и се произвеждат по вътрешен диаметър от DN 150 до DN 800. Системата включва и удобен начин за преход от и към гладкостенни PVC гладкостенни канални тръби.

Страницата е в процес на разработка!