HDPE напорни водопроводни тръби

HDPE напорните водопроводни тръби са предназначени за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване, технологични проводи за течности и разтвори, неагресивни към полиетилена и напорни мрежи за напоителни системи с диаметри от DN 20  до DN 630  и номинално налягане от PN 4 до PN 32. Високата им устойчивост на въздействие на по-голямата част от химичните съединения дава възможност за широка сфера на приложение. HDPE напорните водопроводни тръби притежават и ниско относително тегло в сравнение със стоманата и чугуна, като в същото време имат и висока устойчивост на корозия.