HDPE детекторните и сигнални ленти имат информационна функция , целяща да предупреди при изкопни работи за наличието на подземни комуникации . Те се предлагат на рула по 250 м.