HDPE двуслойните гофрирани кабелозащитни тръби Konti Kan са предназначени за полагане в земята като безнапорни подземни линии за протекция на телекомуникационни кабели и за кабели с ниско напрежение от механични повреди. Те са изработени от два слоя, като горният слой е гофриран с цел да осигури по-голяма еластичност и устойчивост на тръбата при външен натиск. Вътрешният слой е гладък за по-лесно поставяне и опъване на кабелите. HDPE двуслойните гофрирани кабелозащитни тръби Konti Kan се предлагат на рула по 50м. и по 25м. и на прави дължини по 6м. в диаметри от DN 40 до DN 200. Те са червени отвън за по-лесно разпознаване на тръбата и черни отвътре, като са стабилизирани срещу влиянието на утравиолетовите лъчи.