Водомери Powogaz
Водомерите Powogaz са измервателни уреди, чието предназначение е измерването на количеството преминала през тях вода. Те се предлагат в различни конфигурации, като най-разпространени са водомерите със сух брояч за топла и за студена вода с дистанционно отчитане или радио отчитане.

« 1 2