РР двуслойни гофрирани дренажни тръби Кonti Kan

РР двуслойните гофрирани дренажни тръби Konti Kan са предназначени за изграждането на инфраструктурни дренажни системи. Те са издържливи на големи температурни амплитуди и притежават висока химична резистентност.  РР двуслойните гофрирани дренажни тръби Konti Kan се предлагат в два класа на натоварване SN 4 и SN 8, на пръти по 6м.