Ревизионните шахти Wavin Tegra 1000 са изработени изцяло от полиетилен и са със светъл отвор 1000 мм. Те са предназначени за  човешки достъп и са алтернатива на бетоновите шахти при изграждане на улична канализация. Основните предимства на ревизионните шахти Tegra 1000 са високата им носимоспособност, интегрираните стълби и еластичните муфи за присъединяване на тръби от DN 160 до DN400.