Острилката за PPR напорни водопроводни тръби представлява професионален инструмент за белене на PPR напорните водопроводни тръби с Al – вложка, като значително улеснява и прецезира процеса на работа.