Нетъкан геотекстил Геомат

Нетъканите геотекстили Геомат са предназначени за дрениране на пътища, сметища, жилищни и стопански постройки. Те отвеждат чрез порите на материала водата или газовете във вертикално или хоризонтално направление, като практически заместват хоризонталните или вертикалните дренажни слоеве изпълнени с инертни фракции.

Нетъканите геотекстили Геомат са изработени от 100% полиестерни влакна, по изцяло иглонабивен способ без термообработка. Те се предлагат във варианти от 150гр/кв.м. до 800гр/кв.м., с дължини по 30л.м. и 50л.м. и ширина 2,20м.