К–Flex AL CLAD e eластомерна изолация, покрита с полимерно съединение и алуминиево фолио, което е  UV устойчиво. Новото термо пластично алуминиево покритие представлява многофункционален и адаптиращ се материал, който е негорим и устойчив на корозия, К–Flex AL CLAD e  леснa за  монтаж и   икономична за полагане изолация, която е подходяща за външна и вътрешна употреба.