Дъждоприемните шахти Wavin Safe Gully са с фабрично излят изход, който е пригоден за връзка с HDPE или PP двуслойни гофрирани канализациони и PVC гладкостенни канализационни тръби. Те издържат на деформация при високи подпочвени води и са напълно водоплътни. Дъждоприемните шахти Wavin Safe Gully се използват при  изграждането на площадкова дъждовна канализация, при открити паркинги, гаражи и други равни терени.