Дренажните блокчета Stormbox са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране и дрениране без налягане в почвата. Те притежават много висока издръжливост, предоставят възможност за последователно променящо се подреждане и възможност за разрязване на половина и модулно свързване. Дренажните блокчета Stormbox могат да бъдат лесно монтирани, те имат 5 странични стени и 2 инспекционни отвори в горната си част и могат да бъдат присъединени към тръби с диаметри DN110, DN125 и DN160 мм.