Дренажните блокчета Polieco са изработени изцяло от полипропилен. Те представляват система за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране и дрениране без налягане в почвата. Те притежават много висока издръжливост, предоставят възможност за последователно променящо се подреждане и възможност за разрязване на половина и модулно свързване. Дренавните блокчета Polieco се предлагат в 3 степени на издръжливост на външен натиск – 1 – без преминаване на леки и тежкотоварни автомобили, 2 – средно висока натовареност на трафика, 3 – много висок трафик. Те са лесни и удобни за манипулация и предлагат възможност за свързване с тръби с DN 160.