Дренажните блокчета ACO StormBrixx представлчват патентована система за инфилтрация от пластмасови блокчета. Разработена за съхранение и инфилтрация на повърхностни води, функционалността на системата позволява тя да бъде използвана като самостоятелно решение или като част от интегрирана система за устойчиво отводняване на урбанизирани. Нейните предимства са в оптималната стабилност, контрол на потока и натрупването на наноси и във високич коефициент на съхранение на водите. Дренажните блокчета ACO StormBrixx са предназначени за приложение в индустриални, търговски или жилищни обекти, включително и магистрали. Те могат да бъде конфигурирана по различни начини, в зависимост от специфичните изисквания на проекта.
Страницата е в процес на разработка!