Безшумните канализационни тръби Astolan са изработени от минерално-обогатен полипропилен. Освен изолационните свойства спрямо шума, които притежават, те могат да бъдат използвани и като алтернатива на чугуна. Безшумните канализационни тръби Astolan намират широко приложение и в промишлеността поради голямата им устойчивост на температури до 95°С и високата им киселиноустойчивост от pH 2 до pH 12. Те се произвеждат с диаметри от DN 56 до DN 200  и пълна гама от фитинги.
1 2 »